Peab-konsernin tulos tammi-joulukuu 2021

-Päätimme vuoden vahvana jatkuvan kannattavan kasvun, vahvan kassavirran ja korkean tilauskertymän ansiosta. Työmme liikevoittomarginaalien parantamiseksi kantaa edelleen hedelmää sekä urakoinnissa että asuntorakennuttamisessa. Kun raportoimme kaikkien yhdeksän ulkoisen tavoitteemme tulokset ensimmäistä kertaa, voimme todeta, että tavoitteiden toteutuminen on hyvällä tasolla, sanoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

Tammikuu – joulukuu 2021

 • Operatiivinen liikevaihto 60 026 Mkr (57 417)
 • Operatiivinen liiketulos 3 098 Mkr (3 541), vertailujaksoon sisältyi Annehem Fastigheterin osingon vaikutus 952 Mkr.
 • Operatiivinen liikevoittoprosentti 5,2 procent (6,2), Ilman Annehem Fastigheterin osinkoa liikevoittoprosentti oli vertailukaudella 4,5 prosenttia.
 • Tulos ennen veroja 3 076 Mkr (3 433)
 • Osakekohtainen tulos 8,50 kr (10,00)
 • Saadut tilaukset 55 848 Mkr (49 735)
 • Tilauskanta 45 318 Mkr (42 709)
 • Kassavirta ennen rahoitusta 3 041 Mkr (2 779)
 • Nettovelat 2 404 Mkr (3 873)
 • Nettovelkaantumisaste 0,2 (0,3)
 • Vakavaraisuus 36,3 procent (36,2)

Hallitus esittää osakekohtaista osingonjakoa 5,00 kr (4,50) per aktie

Peab Year-end-report 2021

Peab Bokslutsrapport 2021