Peab-konsernin Tietosuojakäytäntö Suomessa

Tältä tietosuojaa koskevalta sivustolta löydät Peabin tietosuojaselosteet, sekä yleistä tietoa tietosuojasta ja oikeuksiesi toteuttamisesta Peabilla.

Yhtiöt

Peab Oy
Peab Industri Oy
Peab Kiinteistökehitys Oy
Peab Infra Oy
Peab Support Oy
Swerock Oy:n tietosuojaa koskeva sivusto
Lambertsson Oy:n tietosuojaa koskeva sivusto

Tietoturvapolitiikka Peabilla

Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Informaatio on meille tärkeä voimavara, jota on käsiteltävä oikein. Tietoturva on sen vuoksi toimintamme edellytys. Tietoturva pitää sisällään kaiken Peabin tietojenkäsittelyn sekä organisaation toimenpiteet, kuten fyysiset ja loogiset suojatoimenopiteet. Työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien on voitava olla varmoja siitä, että hankimme ja käsittelemme tietoja turvallisesti ja tehokkaasti. Kysymys on viime kädessä luottamuksesta Peabin palveluita ja tavaramerkkiä kohtaan.

Työskentelemme järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti neljästä näkökulmasta:

 • Salassapito, eli tieto ja muut resurssit suojataan siten, että ne eivät ole asiaan kuulumattomiennähtävissä tai saavutettavissa. Peab luokittelee informaation kolmeen pääluokkaan: Avoin, Sisäinen ja Luottamuksellinen.
 • Paikkansapitävyys, eli tiedot ja käsittelymenetelmät suojataan niin, että ne ovatpaikkansapitäviä ja täydellisiä. Esimerkiksi tiedot on suojattu ulkopuolisten tekemiltämuutoksilta ja poistamisilta.
 • Saavutettavuus, eli tietojen on oltava asianomaisten saavutettavissa tarvittaessa.
 • Jäljitettävyys, eli voidaan yksiselitteisesti varmistaa, kuka tiedot on tallettanut, muuttanut taiottanut pois IT-järjestelmästä tietyllä hetkellä.

Teemme päätökset näiden ohjeistavien periaatteiden mukaan:

 • Vastuullinen johtajuus tukee Peabin tietoturvatyön tavoitteita.
 • Tarkoituksenmukainen tietoturvatyö edesauttaa tehokasta riskienhallintaa.
 • Liiketoiminnan tarpeista lähtevä tietojen ylläpito, käsittely ja hallinta on tehokasta ja turvallista.
 • Arvioimme, luokittelemme ja käsittelemme tietovarantoa sisäisten ja ulkoisten vaatimusten mukaan.
 • Jatkuva osaamisen kehittäminen varmistaa, että henkilöstöllä on oikea lisääntynyttä turvallisuuskulttuuria tukeva osaaminen.
 • Poikkeamat ja laiminlyönnit raportoidaan ja käsitellään määritellyssä ja strukturoidussa prosessissa.
 • Tietoturvatapaukset selvitetään tavoitteena jatkuva parantaminen.
 • Lainsäädäntöön sisältyvät määräykset ovat vähimmäisvaatimus ja edistävät kehitystämme yhdessä sisäisten ja muiden ulkoisten vaatimusten kanssa.

Tämä politiikka koskee koko Peab-konsernia ja sen tavarantoimittajia. Se perustuu Peabin ydinarvoihin ja liiketoimintaperiaatteisiin sekä on osa johtamisjärjestelmäämme. Pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana Peab haluaa omalla toiminnallaan ja kehitystyöllään harjoittaa vastuullista yritystoimintaa.

Henkilötietojen käsittely Peabilla

Peab on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassa olevaa Euroopan unionin ja Suomen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia säännöksiä. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä ja näille sivuille kuvataan, miten Peab käsittelee henkilötietojasi, kun käytät palveluitamme, ostat meiltä tuotteitamme tai olet muutoin yhteydessä meihin.

Rekisterinpitäjänä on kussakin tapauksessa jokin edellä mainituista Peab AB:n konserniyhtiöistä.

Peab kerää henkilötietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Haluat lisätietoja myymistämme asunnoista, ja jätät yhteystietosi meille asuntomyyntisivuillamme;
 • Tietosi tulevat meille osana rakennustoimintaan liittyvän sopimuksen täyttämistä; tai
 • Työskentelet työmaalla, jossa Peab toimii pääurakoitsijana, ja suorittaa lakisääteistä kulunvalvontaa.

Mitä henkilötietoja Peab käsittelee?

Peab käsittelee pääasiassa henkilötietoja, joita tarvitaan henkilöiden tunnistamiseksi ja yhteydenpidon sujuvoittamiseksi. Useimmiten henkilöstä on kerättynä ainakin nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Muitakin henkilötietoja käsitellään tarvittaessa, tällä sivulla esiteltyjen tietosuojaselosteiden mukaisella tavalla.

Peabin oikeus käsitellä henkilötietoja

Henkilötietojen käsittelyn perusteen on aina löydyttävä voimassa olevasta laista. Peabilla henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu tavallisimmin seuraaviin perusteisiin:

 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn;
 • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (esimerkiksi asuntokauppakirja)
 • Käsittelemme henkilötietojasi, joka on tarpeen meitä velvoittavan lain tai määräyksen toteuttamiseksi (työmaalla olevat henkilöt on kuukausittain ilmoitettava verohallinnolle)
 • Käsittely on tarpeen Peabin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (oikeutettu etu voi tulla kyseeseen esimerkiksi suoramarkkinoinnissa)

Tietoturva Peabilla

Peab varmistaa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, että henkilötietosi on riittävällä tavalla turvattu, ja että tietosi eivät pääse vääriin käsiin.

Oikeutesi rekisteröitynä

Yksityinen henkilö, josta meillä on henkilötietoa (ns. rekisteröity), on oikeutettu käyttämään oikeuksiaan, jotka laissa on rekisteröidylle turvattu. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa, jota rekisterinpitäjällä on hallussaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus oikaista rekisterinpitäjällä olevia tietoja. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksien toteuttaminen Peabilla tapahtuu seuraavalla tavalla: voit tulla mihin tahansa Peabin paikallistoimistoon (yhteystiedot), ja täyttää lomakkeen. Pyydämme ottamaan mukaan jonkin lomakkeessa mainituista henkilötodistuksista. Edellytämme henkilökohtaista tunnistautumista, koska haluamme varmistua, että rekisteröidyn oikeuksia ei voida käyttää väärin.

Jos olet ollut meihin yhteydessä vain sähköisiä kanavia pitkin, voit lähettää meille henkilötietopyynnön suoraan sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@peab.fi.

Henkilörekisterien tietosuojaselosteet

Alihankkija-, toimittaja- ja palveluntuottajarekisterin tietosuojaseloste

Hankinta- ja kilpailutusrekisterin tietosuojaseloste

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Yksityisasiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yritysasiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

Hyvä hallinnointitapa

Hyvä hallinnointitapa tarkoittaa meille Peabilla, että toimimme aina vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti.

Lue lisää!

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

 • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

 • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

 • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.