Peab-konsernin taloudelliset raportit

Peab-konserni julkaisee osavuosiraportit helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti julkaistaan huhtikuussa.

Vakaa alkuvuosi

Peabin osavuosiraportti tammikuu - maaliskuu 2022

- Vuosi 2022 käynnistyi ja jatkui edelleen positiiviseen suuntaan sekä myynnin ja tuloksen, että saatujen tilausten kasvun myötä. Oman tuotantomme asuntojen aloitukset ja myynti ovat korkealla tasolla ja taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla tarkoittavat kuitenkin, että tulevaisuuden näkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi, sanoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

Tammikuu - maaliskuu 2022

 • Operatiivinen liikevaihto 12 544 Mkr (11 216)
 • Operatiivinen liiketulos 10 Mkr (-73)
 • Operatiivinen liikevoittoprosentti 0,1 prosenttia (-0,7)
 • Tulos ennen veroja 8 Mkr (-67)
 • Osakekohtainen tulos 0,04 kr (-0,19)
 • Saadut tilaukset 15 375 Mkr (14 446)
 • Tilauskanta 49 968 (47 286)
 • Kassavirta ennen rahoitusta -323 Mkr (-108)
 • Nettovelat 2 991 Mkr (4 045)
 • Nettovelkaantumisaste 0,2 (0,3)

Lisätietoja:

Jesper Göransson, konsernijohtaja Peab
Juha Hartomaa, IR-päällikkö Peab, tel. +46 725 33 31 45 

Delårsrapport Januari - Mars 2022 (ruotsiksi)

Peab-konsernin tulos tammi-joulukuu 2021

-Päätimme vuoden vahvana jatkuvan kannattavan kasvun, vahvan kassavirran ja korkean tilauskertymän ansiosta. Työmme liikevoittomarginaalien parantamiseksi kantaa edelleen hedelmää sekä urakoinnissa että asuntorakennuttamisessa. Kun raportoimme kaikkien yhdeksän ulkoisen tavoitteemme tulokset ensimmäistä kertaa, voimme todeta, että tavoitteiden toteutuminen on hyvällä tasolla, sanoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

Tammikuu – joulukuu 2021

 • Operatiivinen liikevaihto 60 026 Mkr (57 417)
 • Operatiivinen liiketulos 3 098 Mkr (3 541), vertailujaksoon sisältyi Annehem Fastigheterin osingon vaikutus 952 Mkr.
 • Operatiivinen liikevoittoprosentti 5,2 procent (6,2), Ilman Annehem Fastigheterin osinkoa liikevoittoprosentti oli vertailukaudella 4,5 prosenttia.
 • Tulos ennen veroja 3 076 Mkr (3 433)
 • Osakekohtainen tulos 8,50 kr (10,00)
 • Saadut tilaukset 55 848 Mkr (49 735)
 • Tilauskanta 45 318 Mkr (42 709)
 • Kassavirta ennen rahoitusta 3 041 Mkr (2 779)
 • Nettovelat 2 404 Mkr (3 873)
 • Nettovelkaantumisaste 0,2 (0,3)
 • Vakavaraisuus 36,3 procent (36,2)

Hallitus esittää osakekohtaista osingonjakoa 5,00 kr (4,50) per aktie

Peab Year-end-report 2021

Peab Bokslutsrapport 2021