Peab-konsernin taloudelliset raportit

Peab-konserni julkaisee osavuosiraportit helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti julkaistaan huhtikuussa.

Vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (web)

Lue raportti

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

Lue raportti (pdf)

Annual and Sustainability Report 2016 (web)

Lue raportti

Annual and Sustainability Report 2016 (pdf)

Lue raportti (pdf)

Osavuosikatsaukset

2017:

Neljän toisiaan täydentävän ja yhteistyössä toimivan liiketoiminta-alueen myötä olemme hyvin varautuneet vastaamaan markkinoiden mahdollisuuksin ja haasteisiin. Tilanteemme on positiivinen. Meillä on monia tekijöitä, jotka osoittavat Peabin olevan menossa oikeaan suuntaan. Hyvä tilauskanta, monipuolinen projektikanta, hyvin mitoitettu rakennusoikeuksien portfolio, edelleen positiiviset markkinanäkymät sekä yhä vahvistuva rahoitusasema, kommentoi konsernijohtaja Jesper Göransson.
 
• Operatiivinen liikevaihto 11.096 MSEK (8.692)
• Operatiivinen liiketulos 316 MSEK (188)
• Operatiivinen liikevoittoprosentti 2,8 prosenttia (2,2)
• Tulos ennen veroja 311 MSEK (146)
• Tulos per osake 0,94 SEK (0,42)
• Saadut uudet tilaukset 11.114 MSEK (11.886)
• Tilauskanta 35.679 MSEK (31.550)
• Kassavirta ennen rahoituseriä 1.788 MSEK (910)
• Nettovelka 416 MSEK (2 512)
• Omavaraisuusaste 32,5 prosenttia (30,6)​

Delårsrapport Januari - mars 2017 (web)
Delårsrapport Januari - Mars 2017 (pdf)
Quarterly Report January - March 2017 (pdf)

2016:

Quarterly Report January - September 2016 (pdf)
Delårsrapport Januari - September 2016 (pdf)

Half-Year Report 2016 (pdf)
Halvårsrapport Januari - Juni 2016 (pdf)

Quarterly Report January - March 2016 (pdf)
Delårsrapport Januari - Mars 2016 (pdf)

Lisätietoja antavat:

Jesper Göransson, konsernijohtaja, Peab, +46 431 89338
Charlotte Hagö, viestintä, Peab, +46 725 33 45 45