Peab-konsernin taloudelliset raportit

Peab-konserni julkaisee osavuosiraportit helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti julkaistaan huhtikuussa.

Vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (web)

Lue raportti

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

Lue raportti (pdf)

Annual and Sustainability Report 2016 (web)

Lue raportti

Annual and Sustainability Report 2016 (pdf)

Lue raportti (pdf)

Osavuosikatsaukset

2017:

Osavuosikatsaus tammikuu - kesäkuu 2017

Peabin tilauskanta on vahvistunut jo hyvän aikaa, mikä näkyi liikevaihdon kasvuna ja tuloksen parantumisena vuoden 2017 alkupuoliskolla. Saatujen tilausten määrän pysyminen jatkossakin korkeana sekä tarkasti kohdennetut investoinnit kiinteistökehitykseen luovat vakaat näkymät tulevaisuuteen, kommentoi Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

Huhti-kesäkuu 2017
• Operatiivinen nettoliikevaihto 12 813 Mkr (12 781)
• Operatiivinen liiketulos 631 Mkr (624)
• Operatiivinen liikevoittoprosentti 4,9 (4,9)
• Tulos ennen veroja 623 Mkr (609)
• Osakekohtainen tulos 1,80 kr (1,74)
• Saadut tilaukset 12 156 Mkr (10 165)
• Kassavirta ennen rahoitusta -1 105 Mkr (6)

Tammi-kesäkuu 2017
• Operatiivinen nettoliikevaihto 23 909 Mkr (21 473)
• Operatiivinen liiketulos 947 Mkr (812)
• Operatiivinen liikevoittoprosentti 4,0 (3,8)
• Tulos ennen veroja 934 Mkr (755)
• Osakekohtainen tulos 2,74 kr (2,16)
• Saadut tilaukset 23 270 Mkr (22 051)
• Tilauskanta 37 313 Mkr (33 457)
• Kassavirta ennen rahoitusta 683 Mkr (916)
• Nettovelat 2 707 Mkr (3 154)
• Vakavaraisuusaste 29,3 prosenttia (27,5)​

Delårsrapport Januari - mars 2017 (web)
Delårsrapport Januari - Mars 2017 (pdf)
Quarterly Report January - March 2017 (pdf)
Halvårsrapport Januari - Juni 2017 (pdf)
Half-year report January - June 2017 (pdf)

2016:

Quarterly Report January - September 2016 (pdf)
Delårsrapport Januari - September 2016 (pdf)

Half-Year Report 2016 (pdf)
Halvårsrapport Januari - Juni 2016 (pdf)

Quarterly Report January - March 2016 (pdf)
Delårsrapport Januari - Mars 2016 (pdf)

Lisätietoja antavat:

Jesper Göransson, konsernijohtaja, Peab, +46 431 89338
Charlotte Hagö, viestintä, Peab, +46 725 33 45 45