Peabilaiset suorittivat joukolla kosteudenhallinnan koulutuksen

”Työturvallisuuskortin suorittaminen on ollut perusvaatimus alallamme. On tärkeää koko alan tulevaisuudelle, että kosteudenhallinnan koulutuksesta tulee vähintään yhtä vahva vaatimus alamme osaajille”, sanoi Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto keväällä 2020.

Parhaillaan Peabilla vietetään kosteudenhallinnan teemaviikkoa ja Mika Katajiston keväällä asettamaan tavoitteeseen on päästy. Syyskuun 2020 loppuun mennessä kaikki Peabin rakentajat olivat suorittaneet eKosteus-koulutuksen. Myös jatkossa koulutus vaaditaan kaikilta uusilta peabilaisilta.

Edellisellä kosteudenhallintaviikolla huhtikuussa 2019 Peab sitoutui olemaan rakennusalan veturi kosteudenhallintakortin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Mika Katajisto joukkoineen haastoi 14 alan suurinta rakennusliikettä mukaan kehittämään kosteudenhallinnan koulutusta yhteistyössä Rakennusteollisuuden kanssa.

”Voidaan sanoa, että onnistuimme sataprosenttisesti, sillä jokainen haastettu yritys lähti mukaan. Myöhemmin kosteudenhallintakoulutuksesta muotoutui eKosteus-nimellä kulkeva verkkokoulutus”, Katajisto kertoo.

Koulutus käsittää 10 moduulia. Sen lisäksi, että Peab on kouluttanut koko henkilöstönsä, edellytetään koulutuksen suorittamista myöhemmin myös alaurakoitsijoilta.

Keväällä sitoutuessaan koko henkilökunnan kouluttamiseen, Peab haastoi jälleen myös muut rakennusliikkeet: tällä kertaa kouluttamaan oman henkilöstönsä, kuten Peab.

”Oma tavoitteemme oli kunnianhimoinen, mutta pääsimme hienosti maaliin. Uskon, että myös muut yhtiöt satsaavat tähän”, Katajisto sanoo.

Peab on tehnyt lisäksi paljon muitakin kosteudenhallinnan linjauksia. Työmailla tehdään viikoittaiset kosteudenhallintakierrokset ja Kuivaketju10-auditoinnilla omaperusteisissa hankkeissa varmistetaan, että kaikki kosteudenhallintaan liittyvät tehtävät on suoritettu. Asuntorakentamisessa kosteusmittaukset tehdään jokaisessa huoneistossa sekä märkä- että kuivatiloissa. Vuosittain pidetään myös kosteudenhallinnan teemaviikko, jonka yhteydessä kerätään hyviä käytäntöjä ja tunnistetaan kehityskohteita.

”Laiminlyöntejä ei sallita ja puutteisiin tartutaan välittömästi. Tämä on yhteinen asiamme ja koemme tästä vahvaa ammattiylpeyttä Peabilla”, Katajisto sanoo.

Lue myös: Peab haastoi koko rakennusalan mukaan kosteudenvastaiseen hankkeeseen