Yleisimmät asfalttityypit

Asfaltti on kestävä ja helppohoitoinen päällyste kaduille, pihoille ja pysäköintialueille.

Asfaltti on oikea valinta, kun päällysteeltä vaaditaan kestävyyttä, kantavuutta, vaivattomuutta, helppoa puhtaanapitoa ja edullista hintatasoa. Meillä on maan laajin asfalttivalikoima. Autamme päällysteen valinnassa ja teemme työn aina laadukkaasti.

Asfaltiksi kutsutaan kiviaineksen ja bitumisen sideaineen seosta. Asfalttityyppi on koostumukseltaan tietynlainen asfalttimassa tai asfalttipäällyste, jonka merkitsemiseen käytetään kirjainlyhennettä, esimerkiksi AB = asfalttibetoni tai AA = avoin asfaltti. Kun asfalttityyppiä ilmaisevan kirjainlyhenteen perään merkitään kiviaineksen maksimiraekokoa ilmaiseva luku millimetreissä, esimerkiksi AB 16, puhutaan tietystä asfalttilajista.

Asfalttityypit

Yleisimmät asfalttityypit ovat asfalttibetoni (AB), sidekerroksen asfalttibetoni (ABS), kantavan kerroksen asfaltti (ABK), tiivis asfalttibetoni (ABT), kivimastiksiasfaltti (SMA), pehmeä asfalttibetoni (PAB), avoin asfaltti (AA) ja kumibitumivaluasfaltti (KBVA) ja muut valuasfalttituotteet (VA).

Asfalttimassan koostumuksen tärkeimmät elementit ovat kiviaineksen rakeisuus ja sideainepitoisuus. Kun elementtejä muunnellaan, saadaan ominaisuuksiltaan sopivia päällysteitä hyvinkin erilaisiin kohteisiin. Meillä on monipuolinen kalusto ja meiltä löytyy sopivat koneet jokaiseen kohteeseen. Jatkuva laadun tarkkailu niin asfalttitehtailla kuin levityskohteillakin kuuluu päivittäiseen rutiiniimme.

Asfalttibetoni (AB)

Asfalttibetoni (AB) on yleisin Suomessa käytetty asfalttityyppi. Asfalttibetonia (AB5, AB8, AB11, AB16 ja AB22) käytetään kulutuskerroksen materiaalina päällystetyillä liikennealueilla, lukuun ottamatta kaikkein vilkkaimmin liikennöityjä teitä ja katuja. Asfalttibetonia käytetään myös pintaus-, tasaus- ja paikkausmassana sekä kevyen liikenteen väylillä.

Asfalttibetonin voi levittää betonin, kivituhkan, murskeen tai vanhan asfaltin päälle. Pohjatyöt on tehtävä huolella, sillä ne vaikuttavat päällysteen kestävyyteen ja toimivuuteen olennaisesti. Asiantunteva ja kokenut henkilöstömme osaa suorittaa pohjatyöt ammattitaidolla ja kestävästi.

Sidekerroksen asfalttibetoni (ABS)

Sidekerroksen asfalttibetonia (ABS 16 ja ABS 22) käytetään kulutuskerroksen ja kantavan kerroksen välisenä materiaalina kestopäällysteisillä teillä ja kentillä, joilla liikennemäärä ja kuormitus ovat huomattavan suuria. Sidekerroksen asfalttibetonin avulla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman jäykkä rakenne, joka välittää kuormitusta kulutuskerroksesta kantavaan sidottuun kerrokseen.

Kantavan kerroksen asfalttibetoni (ABK)

Kantavan kerroksen asfalttibetonia (ABK 22 ja ABK 31) käytetään kestopäällysteisillä teillä ja kaduilla asfalttirakenteiden alimpana kerroksena. Se on kantavan kerroksen materiaali, joka ottaa vastaan kulutuskerroksesta välittyviä kuormia ja lisää näin ollen rakenteen kantavuutta. Se on usein karkearakeisempi kuin normaali asfalttibetoni.

Tiivis asfalttibetoni (ABT)

Tiiviin asfalttibetonin (ABT 8, ABT 11, ABT 16 ja ABT 22) tyhjätila eli huokoisuus on erittäin pieni, mikä tekee siitä vesitiiviin. Tiiveys estää haitta-aineiden kulkeutumista, joten soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi kaatopaikat, kompostointikentät, altaat ja tierakenteet pohjavesialueilla. Tiiviissä asfalttibetonissa on runsaasti sideainetta, ja se on normaalia asfalttibetonia joustavampaa. Tämän vuoksi sitä ei suositella kulutuskerrosmateriaaliksi raskaasti liikennöityihin kohteisiin.

Kivimastiksiasfaltti (SMA)

Kivimastiksiasfaltti (SMA 5, SMA 8, SMA 11, SMA 16 ja SMA 22) on asfaltti, jonka pääosan muodostaa korkealuokkainen, karkea ja lähes tasarakeinen, murskattu kiviaines. Kivimastiksiasfalttia käytetään kulutuskerroksen materiaalina vilkkaasti liikennöidyillä teillä ja kaduilla, koska se kestää deformaatiota ja nastarenkaiden kulutusta normaalia asfalttibetonia paremmin.

Pehmeät asfalttibetonit (PAB)

Pehmeitä asfalttibetoneja (PAB) käytetään päällysteenä vähäliikenteisillä teillä, joiden rakennekerrokset ovat routamitoituksen suhteen puutteelliset ja kantavuus heikko. Pehmeä asfalttibetoni on korvannut ns. öljysorapäällysteen. Se luokitellaan sideaineen laadun mukaan kahteen ryhmään, PAB-B:hen ja PABV:hen.

Avoin asfaltti (AA)

Avointa asfalttia (AA 5, AA 8, AA 11 ja AA16) käytetään ensisijaisesti pysäköinti- ja urheilualueiden sekä suhteellisen kevyesti liikennöityjen kenttien ja pihojen päällysteenä. Huokoisen rakenteen vuoksi päällyste läpäisee hyvin vettä ja soveltuu sellaisiin kohteisiin, joissa pintavesien johtaminen viemäriverkostoon ei ole mahdollista. Tällöin on tärkeää, että alla olevan rakenteen kuivatus on varmistettu. Olemme kehittäneet omat avoimet asfaltit hulevesien hallintaa varten, Lempore-tuotteet.

Kumibitumivaluasfaltti (KBVA) ja muut valuasfalttituotteet

Valuasfaltti on asfaltti, jossa runsas sideaineen ja hienoaineksen määrä täyttää kiviaineksen tyhjätilan ja tekee massasta kuumana valettavan. Se voidaan levittää käsin tai levittimellä, eikä sitä normaalisti tiivistetä jyräyskalustolla.

Olemme kehittäneet Lemproof-kumibitumivaluasfaltin (KBVA), ja suosittelemme aina kumibitumin käyttöä valuasfaltin sideaineena. Kumibitumin käyttö valuasfalteissa parantaa valuasfaltin lämmönkestävyyttä ja kylmäominaisuuksia.

Valuasfalttipäällyste on sileäpintainen päällyste. Silloin kun kumibitumivaluasfalttia käytetään ajoratojen kulutuskerroksena, lisätään päällysteen pinnalle bituminoitua kalliomursketta pinnan karkeuttamiseksi ja
kitkan parantamiseksi.

Valuasfalttia käytetään myös paikkausmateriaalina reikien ja urien täytöissä. Väliaikaiset paikkaukset (talvipaikkaukset) tehdään yleensä valuasfaltista, jonka valmistukseen on käytetty normaalia tiebitumia. KT-valuasfalttipaikkaukseen (koneellisesti tiivistetty paikkaus) voidaan käyttää normaalibitumista tehtyä valuasfalttia (VA), mutta suositeltavampaa olisi käyttää KBVA:ta.

Normitetut asfalttituotteet

Normitetuille asfalttituotteille on laadittu eurooppalaiset EN-tuotestandardit. Eri asfalttityypeille on laadittu omat tyyppikohtaiset tuotestandardit, jotka Suomessa löytyvät SFS-EN 13108 -standardeista. Normitetut asfalttityypit CE-merkitään.

Ota yhteyttä tai kysy tarjous

Voit lähettää tarjouspyynnön tai olla suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme. Kun mietit päällystyksen ratkaisuja, käänny asiantuntijan puoleen tai lähetä tarjouspyyntö palveluista.

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

  • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

  • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.