Valttina vahva perinnerakentamisen osaaminen – Peab saneerasi ja laajensi Sirkkalan koulun Turussa

Yli kaksi kilometriä uusien hirsien asentamista ja perinteisillä, ekologisilla materiaaleilla kunnostamista. Turun Sirkkalan koulun saneeraus- ja laajennushankkeessa korostuivat käsillä tekemisen taito, vahva yhteishenki ja osaamisen jakaminen.

Peabin kirvesmiesten kädentaidot ja perinnerakentamisen tietämys olivat avaintekijöitä, kun Peab saneerasi ja toteutti Sirkkalan koulukokonaisuuden laajennuksen Turussa. 

Turun kaupungille toteutettuun urakkaan kuuluivat kolmen vanhan hirsirunkoisen koulun peruskorjauksen lisäksi 2000-luvulla rakennetun koulurakennuksen remontti ja täysin uuden laajennusosan rakentaminen. Laajennuksen alta purettiin tontilla ollut vanha rakennus. 

Mittava ja monimuotoinen hanke sijaitsee Turun keskustassa, Sirkkalankadun ja Itäisen Pitkäkadun välissä. Historiallisista hirsirakennuksista kaksi on 1800-luvun lopulta ja kolmas 1900-luvun alusta, ja ne ovat Museoviraston suojelemia. 

Etenkin vanhojen puurakennusten täydellinen kunnostaminen on tarjonnut Peabin työporukalle ainutlaatuisen haasteen. Urakka käynnistyi lokakuussa 2021 ja valmistui heinäkuussa 2023.

Mika Lempinen_400x591px.jpg

Peabin työpäällikkö Mika Lempinen on tyytyväinen, että viidestä eri rakennuksesta koostuva hanke on edennyt yllätyksistä huolimatta hyvin aikataulussa. 

”Kirvesmiesten kädentaitojen merkitys korostuu. Vanhoissa puutaloissa mikään paikka ei ole koskaan suora. Rakentajat joutuvat miettimään tarkasti kokonaisuutta ja soveltamaan, millaisilla ratkaisuilla lopputuloksesta tulee siistein ja laadukkain. Puuta pitää osata käsitellä materiaalina ja tietää, miten se käyttäytyy”, työmaasta vastaava Peabin työpäällikkö Mika Lempinen sanoo. 

Hän antaa kiitosta ammattiylpeälle porukalle, joka on tarttunut ainutlaatuiseen työtehtävään innostuneesti, sinnikkäästi ja sitoutuen. 

”Olemme Peabin Turun yksikössä pyrkineet vahvistamaan korjausrakentamisen osuutta työkannassamme, ja urakka tukee hyvin tätä tavoitetta. Koska projekti sisältää korjausrakentamista eri aikakauden rakennuksille, olemme päässeet hyödyntämään monipuolista osaamistamme ja kokemustamme.” 

Opetuskuvitusta (4).jpg

Peabin työporukasta löytyy monipuolista osaamista. Työnjohtaja Vesa Sainio vastasi laajassa hankkeessa pääosin kosteudenhallinnasta ja uudisosasta. 


Korvaavien hirsien etsiminen vaati salapoliisintyötä 

Suojeltujen rakennusten perinpohjainen saneeraus ja niiden sovittaminen nykyaikaan ovat tarjonneet työporukalle mielenkiintoisen kurkistuksen paikan historiaan. 

Ensin purettiin vanhat rakennukset lähes hirsirungoille: paikoilleen jäivät vain ulkoseinät, vesikatto ja osa kantavista väliseinistä. Kun lattioita ja seiniä avattiin, rakentajat pääsivät näkemään, minkälaisia vaiheita taloissa on reilun sadan vuoden ajan koettu. 

Mika Lempinen kertoo, että yllätyksiäkin on tullut vastaan – mutta se kuuluu korjausrakentamiseen. 

”On enemmän sääntö kuin poikkeus, että jotain odottamatonta löytyy. Rakennuksiin oli tehty laajat kuntotutkimukset, ja lähtökohtana urakan alkaessa oli, että vanhat rungot olisivat kunnossa. Purkutöiden yhteydessä sitten paljastui, että iso osa alimmista hirsistä pitää vaihtaa.” 

Korvaavien, hyväkuntoisten hirsien saaminen ei ollut mikään läpihuutojuttu. 

Vesa Sainio (4) (1).jpg

Yli satavuotiaiden hirsiseinien kunnostamisessa on käytetty perinteisiä ja ekologisia materiaaleja, kuten pellavasta valmistettua luonnonkuitueristettä. 

”Jouduimme hankkimaan hirsiä useita eri kanavia pitkin: löysimme niitä esimerkiksi erään maanviljelijän ladosta Paraisilta. Kolmeen rakennukseen upposi yli kaksi kilometriä hirttä. Perinnerakentamisen taitavat kirvesmiehemme veistivät ja sovittivat hirret käsityönä paikoilleen.” 

Lempisen mukaan saneerauksessa haluttiin panostaa perinteisiin ja luonnonmukaisiin materiaaleihin. 

”Hirsiseinät on tiivistetty pellavariveellä, ja kaikki seinät tiivistettiin kauttaaltaan muovin sijaan ilmansulkupaperilla. Eristeenä käytimme ekovillaa. Muovia ei ole missään muualla kuin lattioiden kumimatossa. Tavoitteemme on, että oppilaat ja henkilökunta pääsevät hengittäviin, turvallisiin ja terveellisiin tiloihin.” 

Jotta 1800-luvun hirsirakennukset täyttävät nykyajan vaatimukset, talotekniikka ilmanvaihtoineen, sähköineen, vesi- ja viemäriputkineen ja lämmitysratkaisuineen on modernisoitu täysin. Suurin osa ikkunoista on uusittu vanhan mallin mukaisesti. Osa ikkunoista kunnostettiin ja niihin vaihdettiin energiatehokkaat lämpölasit.

Vas Mika Hyvönen Jarmo Torikka Samuli Hurme Eetu Järvinen.jpg

Sirkkalan koulun työmaalla vallitsee innostunut ja hyvä tiimihenki. Pitkän uran tehneet kirvesmiehet Mika Hyvönen (vas.) ja Jarmo Torikka (2. vas.) ovat jakaneet auliisti osaamistaan Samuli Hurmeelle (2. oik.) ja Eetu Järviselle (oik.).


Konkarit siirtävät arvokasta osaamista nuoremmille 

Mika Lempinen kertoo, että työporukka on päässyt vaalimaan mestari-kisälliperiaatetta Sirkkalan koulun urakassa. Työvoimapulasta kärsivällä rakennusalalla on vaarana, että valtava määrä arvokasta osaamista ja hiljaista tietoa katoaa työmailta, kun monet ammattirakentajat eläköityvät lähivuosina. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että vanhemmat osaajat jakavat ammattitaitoaan nuoremmille. 

”Meillä on äärettömän hyvä tiimihenki. Nuoremmat uskaltavat kysyä neuvoja, ja konkarit vastaavat ja auttavat. Saimme Sirkkalaan mainion yhdistelmän arvokasta kokemusta ja nuorempia tekijöitä. Jokainen on osoittanut ansainneensa paikkansa työporukassa.” 

Roosa Bruneu_ Eetu Järvinen (1).jpg

Kirvesmies Eetu Järvinen ja työnjohtaja Roosa Brunou ovat oppineet, että perinnerakentaminen vaatii kärsivällisyyttä, kädentaitoja ja kykyä kunnioittaa vanhan ajan henkeä.

Vaativa urakka ei rajoitu suojeltuihin hirsirakennuksiin, vaan laaja-alaista osaamista ja projektinhallintaa tarvitaan myös työmaan muissa osissa: 2000-luvulla rakennetun koulurakennuksen saneerauksessa ja uuden laajennusosan rakentamisessa. 

”Käynnissä on tavallaan kaksi työmaata samaan aikaan. Saneerauspuolen ja uudispuolen rakentajat tukevat toisiaan ristiin, ja työmaalla käydään aktiivista keskustelua ja ajatuksenvaihtoa.” 

Ennakkosuunnittelu ja tiedottaminen takaavat turvallisuuden 

Vuosituhannen alun koulurakennuksen yhteyteen nousevan neljäkerroksisen uudisrakennuksen bruttopinta-ala on 3300 neliötä. Tontin koko, muoto ja sijainti toivat rakentamiseen oman lisämausteensa. 

Urakka-alue rajoittuu kahdelta sivulta katuihin, kahdelta sivulta naapuritonttien asuinrakennuksiin, ja tontti on kaltevassa rinteessä. Uudisrakennusta varten piti räjäyttää kalliota ja kaivaa maata usean metrin syvyydeltä, jotta rakennukselle saatiin vakaat perustukset. 

”Olemme panostaneet huolelliseen ennakkosuunnitteluun, töiden aikatauluttamiseen ja tiedottamiseen naapurustolle, jotta esimerkiksi raskaiden ajoneuvojen liikkumiset ja betonisten runkoelementtien toimitukset ovat sujuneet turvallisesti ahtaalla tontilla ja vilkkaasti liikennöityjen katujen läheisyydessä.” 

Nosturit Lambertsson (3).jpg

Sirkkalan koulukokonaisuus sijaitsee aivan Turun keskusta-alueella. Ahtaalla tontilla tapahtuva logistiikka ja työmaaliikenne suunniteltiin huolella, sillä turvallisuus on ykkösasia.

Mika Lempinen sanoo, että Sirkkalan kouluhanke on monipuolisuudessaan ja haastavuudessaan erityisen kiinnostava ja opettavainen. 

”Harvoin on mahdollista olla mukana tällaisessa urakassa, jossa yhdistyvät perinnerakentaminen, puurakentaminen, 2000-luvun betonirakennuksen saneeraus ja energiatehokkuuden parantaminen sekä iso uudishanke. On vaatinut äärettömän paljon työtä saada koko paketti toimimaan. Olen todella ylpeä, että työt ovat sujuneet aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä myös Turun kaupungin kanssa. Uskon, että saamme kesällä 2023 luovutettua tilaajalle laadukkaan, viihtyisän ja tavoitteet täyttävän koulukokonaisuuden.” 


Mika Lempinen on sittemmin siirtynyt pois Peabin palveluksesta.

Sirkkalan koulun saneeraus ja laajennus 

  • Peab toteutti Turun kaupungille viiden koulurakennuksen kokonaisuuden. 
  • Urakkaan kuuluivat kahden 1800-luvun lopun ja yhden 1900-luvun alun hirsirunkoisen puurakennuksen saneeraus, 2000-luvulla rakennetun koulurakennuksen peruskorjaus, tontilla tyhjillään olleen vanhan rakennuksen purku ja uuden laajennusosan rakentaminen sen paikalle. Hirsirakennukset on suojeltu asemakaavassa. 
  • Urakka käynnistyi lokakuussa 2021, ja kohde valmistui heinäkuussa 2023. Koko hankkeen rakennettu pinta-ala on noin 6000 neliötä. 
  • Neljäkerroksiseen uudisrakennukseen rakennettiin muun muassa luokkatiloja, käsityö-, musiikki-, kuvataide- ja tiedeopetuksen tilat sekä pienempi liikuntatila, joka soveltuu myös toimintaterapiaan. Näiden lisäksi siellä sijaitsevat henkilöstön tauko- ja työskentelytilat. 
  • Sirkkalan koulu on ruotsinkielinen alakoulu. Oppilaat ovat urakan ajan väistötiloissa Turun Kärsämäessä. Hankkeen valmistuttua rakennuksissa olleet Sirkkala skola ja Sirkkalabackens skola yhdistyivät. Uusi koulu on nimeltään Sirkkala skola eli Sirkkalan koulu. 
  • Koulussa toimii nykyisin kuusi luokka-astetta, joissa kaikissa on kaksi rinnakkaisluokkaa. Muuton jälkeen koulun oppilasmäärää nostetaan ja tavoitteena on kolme rinnakkaisluokkaa kullekin luokka-asteelle. Lisäksi tiloihin tulee esiopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa.
  • Sirkkalan koulu voitti Turun hyvän rakentamisen kohde 2023 -yleisöpalkinnon. Yleisön kommenteissa kiiteltiin koulua kauniisti toteutetuksi kokonaisuudeksi, joka istuu hyvin ympäristöönsä. Myös vanhan ja uuden rakennuskannan oivaltava yhdistäminen sai kehuja.

Katso kaikki projektit

Katso tästä mitä kaikkea olemme tehneet.

Lue lisää!

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen yksikkö Peabilla tekee muun muassa toimitilakorjauksia, asuntokorjauksia, käyttötarkoituksen muutoksia, pienkorjauksia sekä kulttuurihistoriallisten rakennusten korjauksia.

Lue lisää!

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

  • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

  • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.