Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen ja kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisiä toimintamme ohjaavia tekijöitä.

Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Työ ympäristön puolesta on meille osa vastuullista yhteiskuntarakentamista. Ympäristötyön tavoitteena on ilmastoneutraaliuden saavuttaminen, resurssitehokkuuden lisääminen sekä asteittainen luopuminen ympäristöä ja terveyttä vahingoittavista tuotteista. Teemme pitkäjänteistä työtä haitallisen ympäristövaikutuksen ehkäisemiseksi, energiankäytön tehostamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.

Ympäristötyö on osa päivittäistä liiketoimintaamme. Peabin tavoitteena on vaikuttaa ympäröivän maailman ympäristötekoihin asettamalla vaatimuksia yhteistyökumppaneille sekä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa kehittää ja tarjota ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja tuotteita.

Täytämme tavoitteet ja teemme päätökset alla olevien ohjeistavien periaatteiden mukaan:

  • Toiminta on vastuullista ja ympäristötietoista
  • Ympäristötavoitteiden tehtävänä on kehittää tehokkaita työtapoja ja johtaa jatkuvaan parantamiseen
  • Ympäristötyömme on järjestelmällistä ja selkeää
  • Valvomme, että työmme täyttää sopimamme kriteerit
  • Osaamisen kehittäminen varmistaa, että työntekijät osaavat oikealla tavalla johtaa ja tukea yrityksen sisäistä ympäristötyötä sekä asettaa vaatimuksia toimittajille
  • Asiakkaiden, toimittajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja yhteistoimintaan
  • Lainsäädäntöön sisältyvät määräykset ovat vähimmäisvaatimus ja edistävät kehitystämme yhdessä muiden ulkoisten vaatimusten kanssa

Tämä politiikka koskee koko Peab-konsernia ja sen toimittajia. Pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana Peab haluaa omalla toiminnallaan ja kehitystyöllään harjoittaa vastuullista yritystoimintaa.

Förslöv 16.12.2021

Jesper Göransson, Toimitusjohtaja

Tarkistettu ja vahvistettu 16.12.2021

Ensimmäinen painos hyväksytty 8.9.2017