Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen ja kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisiä toimintamme ohjaavia tekijöitä.

Asuntokohteissamme huomioimme ympäristönäkökohdat aina tontin hankinnasta rakennuksen käyttöön saakka. Pyrimme esimerkiksi rakentamaan kohteemme hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyyteen. Näin asukkaiden ei välttämättä tarvitse omistaa omaa autoa. Rakentamamme uusi kohde on myös lähes aina energiatehokkaampi kuin vanhat rakennukset. Asuessasi uudessa Peabin rakentamassa kodissasi kulutat siis vähemmän energiaa lämmitykseen. 

Toimitilakohteissamme ympäristöarvot ovat yksi peruslähtökohdista. Pyrimme aina saamaan itse kehittämillemme toimistokohteille rakennuskohtaisen ympäristösertifikaatin (esim. LEED), joka ohjaa ympäristöasioiden huomioimiseen jo suunnitteluvaiheessa. 

Rakentamisessa kiinnitämme systemaattisesti huomiota ympäristönäkökohtien kehittymiseen. Seuraamme säännöllisesti energian kulutustamme, jätemääriämme sekä jätemateriaalien hyödyntämistä. Viime vuosina olemme muun muassa onnistuneet parantamaan työmaiden jätemateriaalien hyödyntämistä sekä työntekijöidemme ympäristötietoisuutta. 

Ajankohtaisista ympäristöasioista viestimme vuosittain kestävän kehityksen raportin avulla. Sen kautta voit tutustua tarkemmin Peabin ympäristötyöhön.

Ympäristö ja kestävä kehitys Peabilla

Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Työ ympäristön puolesta on meille osa vastuullista yhteiskuntarakentamista. Ympäristötyön tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, materiaalitehokkuuden parantaminen sekä asteittainen luopuminen ympäristöä ja terveyttä vahingoittavista aineista. Ennaltaehkäisevä pitkäjännitteinen työ ympäristökysymysten parissa on erottamaton osa päivittäistä toimintaamme.

Täytämme tavoitteet ja teemme päätökset alla olevien ohjeistavien periaatteiden mukaan:

  • Vastuullinen ja ympäristötietoinen toiminta
  • Ympäristötavoitteiden tehtävänä on kehittää tehokkaita työtapoja ja johtaa jatkuvaan parantamiseen
  • Ympäristötyömme on järjestelmällistä ja selkeää
  • Valvomme että työmme täyttää kriteerit mitä olemme sopineet
  • Osaamisen kehittäminen varmistaa, että työntekijät osaavat oikealla tavalla johtaa ja tukea yrityksen sisäistä ympäristötyötä sekä asettaa vaatimuksia toimittajille
  • Asiakkaiden, toimittajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu perustuu luottamukseen ja yhteistoimintaan
  • Ulkoiset vaatimukset on täytettävä. Näemme lainsäädäntöön sisältyvät määräykset vähimmäisvaatimuksina.

Pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana Peab haluaa omalla toiminnallaan ja kehitystyöllään harjoittaa vastuullista yritystoimintaa.

 

Kestävät hankinnnat PEAB
Kestävät hankinnat

Peab rakentaa kestävää tulevaisuutta. Hankintatoimen avulla turvaamme tavaroiden ja palveluiden saatavuuden sekä luomme Peabille kilpailuetua ja asiakkaillemme lisäarvoa. Ammattitaitoinen henkilöstö, tavarantoimittajat ja työtavat ovat perusta tavoitteidemme saavuttamiselle.

Käytännönläheinen

Hankinta toimii aina lähellä tuotantoamme, toimittajiamme ja aliurakoitsijoitamme. Työlle tunnusomaista tulee olla asiakkaittemme ja henkilöstömme näkemyksien ja toiveiden tarkka kuunteleminen.

Kehittyvä

Hankintatoimen tulee olla innovatiivista, joustavaa, kannattavaa ja sitä tulee parantaa jatkuvasti. Oppiva hankintatoimi luo henkilöstölle hyvät mahdollisuudet koulutukseen ja kehittymiseen.

Henkilökohtainen

Tunnusomaista toimittaja- ja alihankkijasuhteille on molemminpuolinen rehellisyys ja luotettavuus. Hankintatoimen tulee viestiä siten, että jokainen tuntee olevansa asioista hyvin perillä.

Luotettava

Hankintatyö tehdään aina noudattaen hyvää liiketoimintaetiikkaa, pätevästi ja huomioiden kestävyysnäkökohdat toimitusketjussa. Peabin henkilökunnan ja asiakkaiden tulee voida luottaa, että kestävän kehityksen näkökulma otetaan huomioon kaikissa Peabin tekemissä hankintapäätöksissä.

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivustoon hyväksyt evästeiden käytön.