Kohti turvallisempaa työympäristöä

Työturvallisuus on asia, josta yhtiössä ja yhtiön työmailla ei tingitä. Meille on erittäin tärkeää huolehtia omasta ja työkavereidemme turvallisuudesta. Haluammekin nollata työtapaturmiemme määrän, jotta jokainen meistä pääsisi työpäivän jälkeen ehjänä kotiin.

Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Sen johdosta työterveys ja työturvallisuus ovat meille selkeä painopiste. Työympäristötyön tavoitteena on luoda turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja, joissa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat hyvin. Työskentelemme systemaattisesti, ennaltaehkäisevästi ja pitkäjänteisesti niin fyysisen, organisatorisen kuin sosiaalisenkin työympäristön parissa. Peabin työntekijät osallistuvat työympäristötyöhön vastaamalla toimintansa turvallisuudesta, terveyden edistämisestä sekä toisistaan huolehtimisesta.


Työterveys- ja työturvallisuus ovat osa päivittäistä toimintaamme siten, että:

  • Toiminta on vastuullista ja terveyttä edistävää.
  • Jokaiselle työntekijälle tulee roolinsa vaatimusten mukaisesti tarjota edellytykset ja tuki osaamisen, resurssien ja valtuuksien muodossa voidakseen tehdä työnsä turvallisesti ja terveyttä edistävästi.
  • Teemme yhteistyötä työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa tavoitteenamme edistää hyvää turvallisuuskulttuuria ja hyvää sosiaalista vuorovaikutusta ehkäistäksemme sairauksia ja tapaturmia toiminnassamme ja koko toimialalla.
  • Työskentelemme systemaattisesti seurannan parissa, ja ryhdymme toimenpiteisiin jatkuvan parantamisen edistämiseksi, jotta saavutamme asetetut tavoitteet.
  • Lainsäädäntöön sisältyvät määräykset ovat vähimmäisvaatimus ja edistävät kehitystämme yhdessä sisäisten ja muiden ulkoisten vaatimusten kanssa.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka koskee koko Peab-konsernia ja kaikkia työpaikkojamme. Politiikka perustuu Peabin ydinarvoihin ja menettelyohjeisiin, ja se on osa johtamisjärjestelmäämme. Pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana Peab haluaa omalla toiminnallaan ja kehitystyöllään harjoittaa vastuullista yritystoimintaa.

Systemaattinen työturvallisuuteen panostaminen on näkynyt selvästi tapaturmataajuutemme positiivisena kehittymisenä. Viimeiseksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tapaturmataajuutemme on laskenut alle viidesosaan aiemmasta tasosta. Yli 30 päivän poissaolon aiheuttavia tapaturmia sattuu työmaillamme nykyään erittäin harvoin. Vähentääksemme edelleen tapaturmien määrää työskentelemme systemaattisesti työturvallisuusasioiden kehittämiseksi työturvallisuusviikkojen sekä turvallisuusauditointien ja -koulutusten avulla.

”Jos ei pystytä rakentamaan turvallisesti, sitten ei rakenneta ollenkaan”

Turvallisuus on integroitu Peabin toimintaan rakennustyömailla, ja vastuu siitä kuuluu kaikille. Työturvallisuus ei ole irrallinen toimintonsa vaan se huomioidaan jokaisella työmaalla osana jokapäiväistä toimintaa. Työturvallisuus on mukana kaikissa prosesseissamme suunnittelusta toteutukseen.

”Aikoinaan sanottiin, että jos laitat markan työturvallisuuteen, saat kymmenen takaisin. Tämä pitää paikkansa nykyäänkin”, pohtii jo yli 18 vuotta Peabin turvallisuuspäällikkönä työskennellyt Marko Kilpeläinen.

”Peabilla on ollut jo vuodesta 2013 lähtien sertifioitu työturvallisuus- ja terveysjärjestelmä (ISO 45001), joka osaltaan varmistaa työturvallisuuteen panostamisen ja sen jatkuvan kehittämisen. Olimme ensimmäisten rakennusliikkeiden joukossa, jotka Suomessa tämän sertifioinnin saivat.”

Jos ei pystytä rakentamaan turvallisesti, sitten ei rakenneta ollenkaan

Marko Kilpeläinen, turvallisuuspäällikkö, Peab

Peabilla työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi jatkuvilla auditoinneilla ja koulutuksilla sekä toimintaprosessien kehittämisellä parannetaan ihmisten tietoisuutta ja osaamista ja sitä kautta työturvallisuutta. Toteutamme myös muun muassa vuosittaisia henkilöstön työympäristökyselyjä sekä työturvallisuuden teemapäiviä ja -viikkoja. Vaikka työturvallisuus onkin jokapäiväinen asia, ovat nämä tapahtumat hyviä pysähtymisen ja keskustelun paikkoja.  

”Seuraamme jatkuvasti tapaturmien määrää ja tapaturmien taajuutta, TR-tasoa sekä turvallisuushavaintojen määrää. Sairauspoissaolot liittyvät myös osittain työympäristöön, ja senkin takia teen paljon yhteistyötä HR:n kanssa”, Marko kertoo.

Työturvallisuus on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Rakennustyömaille tulee koko ajan esimerkiksi turvallisempaa tekniikkaa ja parempia suojaimia.

”Vakavien tapaturmien määrä on romahtanut. Nyt kun työympäristö rakennustyömailla on saatu jo varsin mallikkaaseen kuntoon, on aika siirtää fokusta aiempaa enemmän yksittäisen työntekijän toimintaan. Jokaisen työntekijän tulisi miettiä omaan työhönsä liittyviä vaaroja ja keskittyä tehtävään työhön. Näin saamme tapaturmien määrää vähennettyä entisestään. Rakentaminen tulee joka tapauksessa olemaan pääosin käsityötä tulevaisuudessakin”, Marko sanoo.

”Jos ei pystytä rakentamaan turvallisesti, sitten ei rakenneta ollenkaan”, Marko summaa.

Asfalttityömaalla työturvallisuus on käytännöllistä jokapäiväistä tekemistä

Asfalttityömaiden työturvallisuus on kehittynyt ja parantunut viime vuosikymmenen aikana. Päällystämisen turvallisuutta on parantanut muun muassa lakimuutokset, tekniikan, työvälineiden ja koneiden kehitys sekä työturvallisuuskulttuurin merkityksen kasvaminen.

Peab Asfaltilla työturvallisuus on todella tärkeä asia. ”Turvallinen työ on tehokasta työtä”, kertoo Peab Asfaltin työturvallisuuspäällikkö ja työsuojelupäällikkö Timo Jokinen. Tavoitteena työturvallisuudessa on, että kenellekään ei kauden aikana sattuisi mitään. Asfalttityömailla mitataan muun muassa tapaturmataajutta eli sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta, tapaturmattomia työpäiviä sekä työturvallisuushavaintojen määrää. On tutkittu, että mitä enemmän työturvallisuushavaintoja tehdään, sitä vähemmän tapaturmia sattuu.

”Peab Asfaltin tapaturmataajuus on laskenut todella hyvin, ja olemme alalla ylivoimainen ykkönen työturvallisuushavaintojen tekemisessä. Seuraavaksi tavoitteena on, että havaintojen lisäksi havaintojen tekijöiden määrä kasvaisi. Olemme pyrkineet tekemään havaintojen tekemisestä mahdollisimman helppoa”, Jokinen kertoo. ”Työturvallisuudesta voi tehdä myös positiivisia havaintoja. Usein työturvallisuutta käsitellään negatiivisen kautta, mutta positiivisen kautta pääsee monesti parempaan lopputulokseen. Kehuminen ja kannustaminen motivoivat vielä enemmän.”

Työturvallisuudesta voi tehdä myös positiivisia havaintoja. Usein työturvallisuutta käsitellään negatiivisen kautta, mutta positiivisen kautta pääsee monesti parempaan lopputulokseen. Kehuminen ja kannustaminen motivoivat vielä enemmän.

Timo Jokinen, työturvallisuuspäällikkö, Peab Asfalt

Työturvallisuutta on Peab Asfaltissa parannettu muun muassa koulutusten avulla. Koulutukset ovat tärkeitä sekä johdolle että työntekijöille. Niissä käydään läpi, miten työskennellään turvallisesti ja osallistetaan henkilökuntaa. Lisäksi Jokinen pyrkii käymään piirikonttorien aloituspalavereissa, joissa muun muassa käsitellään erilaisia läheltä piti -tilanteita ja turvallisuushavaintoja. Jokinen korostaa työntekijöille, että suurimmat syyt tapaturmille ovat riskinotto sekä väärät työskentelytavat.

Peab Asfaltin työntekijöille järjestetään myös kuukausittain turvavartteja, joissa käydään läpi tehtyjä turvallisuushavaintoja, läheltä piti -tilanteita sekä mahdollisia tapaturmia. Niissä nostetaan esille myös vaihtelevia teemoja. Teemana on ollut esimerkiksi nilkkatapaturmat ja niiden ehkäisy nilkkurimallisilla kengillä ja kenkien huolellisella sitomisella, jotta nilkka olisi riittävän tuettu. Työturvallisuudessa on usein kyse todella käytännöllisistä asioista.

Lisäksi jokainen työmaa käsittelee työturvallisuutta viikkopalavereissaan ja huolehtii työturvallisuudesta jokapäiväisessä työssään. Työturvallisuustyö onkin integroitu jokaisen työntekijän päivittäiseen tekemiseen, eikä se ole muusta työstä irrallinen osa-alue.

”Tärkeintä on, että aina kun alalle tulee uusia työntekijöitä, heidät perehdytetään hyvin”, Jokinen summaa.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on ihmisistä välittämistä.

Lue lisää!

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

  • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

  • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.