Peabin liiketoimintaperiaatteet ja toimittajien ohjesäännöt

Olemme määrittäneet Peabin tavat toimia liiketoimintaperiaatteissa (Code of Conduct) sekä toimittajien ohjesäännöissä (Supplier Code of Conduct). Haluamme luoda lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille, toimittajille ja omistajille sekä edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Siksi vaalimme hyvää liiketoimintaetiikkaa ja läpinäkyvyyttä sekä luomme pitkäaikaisia ja luottamukseen perustuvia suhteita. Toteutamme aktiivisesti ilmasto- ja ympäristötoimia ja osallistumme yhteisöjen kehittämiseen. Edellytämme myös Peabin yhteistyökumppanien kunnioittavan ihmisoikeuksia ja ympäristöä omassa toiminnassaan ja omissa arvoketjuissaan.

Liiketoimintaperiaatteemme ja toimittajien ohjesäännöt näyttävät tietä eteenpäin. Niissä kuvataan arvojamme sekä vaatimuksia, joita asetamme työntekijöille ja liike- ja yhteistyökumppaneille. Jatkuvilla parannuksilla otamme vastuuta pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana. Periaatteet auttavat meitä varmistamaan, että noudatamme paitsi kunkin toimipaikan kansallista lainsäädäntöä, myös konsernin antamia ohjeita ja neuvoja.

Liiketoimintaperiaatteiden perusta

Käytännönläheinen, kehittyvä, henkilökohtainen ja luotettava. Nämä ovat Peabin perustavanlaatuiset ydinarvot, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme. Lisäksi noudatamme aina kansallisia lakeja ja määräyksiä.

Liiketoimintaperiaatteet perustuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen, joiden aiheena ovat ihmisoikeudet, työhön liittyvät oikeudet, ympäristö ja korruptiontorjunta. Liiketoimintaperiaatteet perustuvat myös YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ILO:n perussopimuksiin oikeuksista työelämässä.

Olemme huomioineet liiketoimintaperiaatteissa myös oikeudet, jotka vahvistetaan monikansallisille yrityksille laadituissa OECD:n toimintaohjeissa sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n periaatteissa (UNGP). Samoin huomioon on otettu ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten säädösten yleiset periaatteet sekä OECD:n yleissopimus lahjonnan torjunnasta ja siinä annetut suositukset.

Liiketoimintaperiaatteet ovat ydinarvojemme ohella tärkein työntekijöidemme toimia ohjaava asiakirja. Ne auttavat meitä tekemään oikeanlaisia päätöksiä käytännön työssä.

Liiketoimintaperiaatteita täytyy noudattaa

Peabin hallitus on ensisijaisessa vastuussa siitä, että toiminnassa noudatetaan Peabin liiketoimintaperiaatteita. Periaatteiden noudattaminen on luonteva osa Peabin työtä kaikilla eri tasoilla. Esihenkilöt kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että omalla osastolla tai omassa yksikössä noudatetaan sovittuja periaatteita ja sääntöjä.

Työntekijän on tehtävä ilmoitus havaitessaan jotain, jonka epäilee olevan liiketoimintaperiaatteiden tai lainsäädännön vastaista. Peab tarjoaa useita mahdollisuuksia raportointiin tilanteissa, joissa on aihetta epäillä sääntöjen rikkomista. Ensisijaisesti havainnoista ja epäilyistä kerrotaan lähimmälle esihenkilölle.

Ilmoitukseen voi käyttää myös väärinkäytösten paljastamiseen tarkoitettua Peabin järjestelmää, jossa ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. On tärkeää, että työntekijät voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä ja epäeettisestä käytöksestä Peabilla ilman, että siitä koituu heille haittaa.

Peab lupaa tutkia väärinkäytöksiä, epäeettisiä toimia ja muita toiminnan haittavaikutuksia, ryhtyä tarvittaviin toimiin ja tiedottaa asiasta tarkoituksenmukaisesti. Jos työntekijä ei noudata sovittuja periaatteita, asiaan puututaan. Vakavissa tapauksissa periaatteiden rikkominen voi johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen.

Liiketoimintaperiaatteemme tiivistetysti

Liiketoimintaetiikka ja -periaatteet

 • Noudatamme lakeja ja asetuksia
 • Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa
 • Noudatamme kilpailulainsäädäntöä
 • Pyrimme torjumaan talousrikollisuutta

Ihmisoikeudet ja työolot

 • Turvallinen työympäristö ja terveys ovat etusijalla
 • Kannustamme yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen
 • Emme hyväksy lapsityövoimaa
 • Emme hyväksy pakkotyötä tai velan maksua työnteolla
 • Turvaamme oikeuden yhdistymisvapauteen
 • Turvaamme kohtuulliset työehdot
 • Kunnioitamme muita sosiaalisessa mediassa
 • Emme tue poliittista toimintaa ja pidämme työpaikat poliittisesti puolueettomina
 • Hoidamme tiedotusta avoimesti ja täsmällisesti

Ympäristö

 • Huolehdimme ympäristöstä ja ilmastosta
 • Pyrimme vähentämään toiminnan ympäristövaikutusta

Suojelemme Peabin tietoja

 • Tietojen turvallinen käsittely on toimintamme edellytys
 • Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti

Asetamme vaatimuksia arvoketjussamme

Peab on laatinut toimittajien ohjesäännöt, jotka auttavat meitä ja toimittajia, aliurakoitsijoita, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita harjoittamaan vastuullista ja eettistä toimintaa arvoketjussamme – varsinkin tilanteissa, joissa riskit ovat suurimpia. Uskomme, että vastuullinen yhteistyö auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme, tukee innovointia ja auttaa kehittämään uusia liiketoimintamalleja. Yhdessä voimme kehittää ympäristön ja ilmaston paremmin huomioivia tuotteita ja ratkaisuja.

Odotamme, että toimittajat noudattavat toimittajien ohjesäännöissä kuvattua vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan ja että ne asettavat vastaavanlaisia vaatimuksia omille toimittajilleen.

Väärinkäytösten paljastaminen Peabissa

Peab pyrkii vaalimaan avointa yrityskulttuuria ja harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti. Haluamme varmistaa kaikkien niiden ihmisten turvallisuuden ja kunnioituksen, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Väärinkäytösten paljastuspalvelumme kautta kuka tahansa voi ilmoittaa epäilyksistään, jotka koskevat Peabin arvojen vastaisia tapahtumia.

Hyvä hallinnointitapa

Hyvä hallinnointitapa tarkoittaa meille Peabilla, että toimimme aina vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti.

Lue lisää!

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

 • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

 • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

 • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.