Henkilötietojen käsittely rekrytoinnin yhteydessä

Hakiessasi Peab-konserniin töihin sinusta kerätään tiettyjä henkilötietoja. Näitä ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero, koulutus ja tiedot aiemmista työpaikoista. Peab huolehtii henkilötietojen yksityisyydestä, ja henkilötietojen käsittelijänä olemme vastuussa näiden tietojen suojaamisesta henkilötietolain mukaisesti. Meille on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi tietojen käsittelyn ja sinulle kuuluvien oikeuksien suhteen.

Olemme laatineet periaatteet, joilla varmistetaan, että Peabin rekrytointiprosessi on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), mukainen. 

Henkilötietoihisi liittyvissä kysymyksissä tai jos haluat käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin: tietosuoja@peab.fi 

Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi?

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi, ja kenelle voimme jakaa niitä?

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Mitä oikeuksia sinulla on?

Takuumme

Sinun vastuusi

Lisätietoja

Tarkat tiedot henkilötietojesi käsittelystä

Henkilötietojen käsittely Peabissa (yleisiä tietoja)

 

Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi?

Peabin tietosuojakäytäntö ohjaa rekrytointityötämme, yhteydenpitoamme sinuun ennen työnhakuasi Peabista sekä avoimen työhakemuksesi tai tiettyä tehtävää koskevan hakemuksesi käsittelyä. Tietosuojakäytännössä kuvataan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät toimet, kuten tietojen kerääminen, käsittely, säilytys, jakaminen, hakeminen, käyttäminen, siirtäminen, poistaminen ja hävittäminen. Siinä kerrotaan myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Jaamme henkilötietojasi konserniimme kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme jäljempänä kuvatun mukaisesti.

 1. Kun olet kiinnostunut tehtävästä toisessa Peab-konserniin kuuluvassa yhtiössä, jaamme henkilötietosi kyseiselle Peab-yhtiölle hakemuksesi käsittelyä varten. Hakemuksesi käsittelevä yhtiö on itsenäinen henkilötietojen käsittelijä, ja saat kyseiseltä yhtiöltä erikseen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot.
 2. Kun viestit kanssamme sosiaalisen median kanaviemme kautta, myös käyttämäsi sivu (esim. Facebook tai LinkedIn) käsittelee henkilötietojasi.
 3. Kun käytät verkkosivustoamme, jaamme henkilötietojasi myös Googlelle, LinkedInille ja Facebookille analysointi- ja markkinointitarkoitusta varten, mikäli annat siihen suostumuksesi. Edellä oleva Lisätietoja-kohta sisältää linkit verkkosivustomme osioihin, joista voit lukea tarkemmin näiden osapuolten henkilötietojen käsittelystä.

Varmistaaksemme toimivan tietojärjestelmän ja voidaksemme harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti jaamme henkilötietojasi IT-yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja meidän toimeksiannosta ja ohjeidemme mukaisesti. 

Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella

Me ja yhteistyökumppanimme käsittelemme henkilötietojasi pääsääntöisesti EU:n/ETA:n sisällä. Tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, jos käytät verkkosivustoamme ja suostut siihen, että käytämme analyysi- ja markkinointipalveluja. Tietojen siirto tapahtuu, kun Google, LinkedIn ja Facebook analysoivat verkkosivustoamme ja raportoivat tapahtumista, sillä nämä osapuolet toimivat Yhdysvalloissa.

Google, LinkedIn ja Facebook noudattavat vakiosopimuslausekkeita henkilötietojen siirtämisessä EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Siirtoa varten Google, LinkedIn ja Facebook ovat toteuttaneet useita suojaustoimia, joiden myötä henkilötietojesi suojaus on mahdollisimman lähellä EU:n/ETA:n sisällä noudatettavaa tasoa. Päätöksen vakiosopimuslausekkeista on tehnyt Euroopan komissio, ja yritykset voivat käyttää niitä EU:n/ETA:n ulkopuolelle siirrettävien henkilötietojen suojauksen varmistamiseksi.

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi? 

Lue täältä lisää.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on tiettyjä oikeuksia, jotka liittyvät suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä: tietosuoja@peab.fi 

Oikeus tietojen saatavuuteen

Sinulla on oikeus saada tieto, käsitelläänkö henkilötietojasi ja miten henkilötietojasi käsitellään. Kyse voi olla esimerkiksi käsittelyn tarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus saada kopio käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisuun ja oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia oikaisemaan sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman tarpeetonta viivettä (jos esimerkiksi puhelinnumerosi on vaihtunut). Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu edun arviointiin. Mikäli käsittelyyn liittyvät oikeutetut etumme menevät sinun etujesi sekä perusvapauksien ja -oikeuksien edelle, tai jos käsittelemme tietoja oikeudellisten vaateiden määrittelemiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi, saatamme jatkaa käsittelyä vastustuksestasi huolimatta.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, jos:

 1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 2. Peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. Vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai haluat käyttää vastustamisoikeuttasi muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 4. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos:

 1. Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 2. Käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 3. Henkilötietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 4. Vastustat henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoitukseen, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen kokonaan tai osittain.

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot on oikeus saada siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus reklamaatioon

Sinulla on oikeus reklamoida suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Takuumme

Varmistamme, että pääsy tietoihisi on suojattu riittävästi asianmukaisilla tietoturvatoimilla ja että suojauksessa otetaan huomioon uusin kehitys, toteutuskustannukset, käsittelyn tyyppi, laajuus, asiayhteys ja tarkoitus sekä riskit.

Suojaamme henkilötietosi asianmukaisilla teknisillä, fyysisillä ja organisaatioon liittyvillä toimilla seuraavilta:

 • luvaton tai tahaton tuhoaminen
 • muuttaminen tai pois jättäminen
 • virheellinen käyttö
 • vahingoittaminen
 • varkaus tai onnettomuudesta johtuva häviäminen
 • asiaton pääsy.

Varaamme oikeuden päivittää tätä käytäntöä, jos tämä on tarpeen esimerkiksi lainsäädännön, toimintatapojen tai viranomaisvaatimusten muuttuessa. Uusin versio on aina saatavilla täältä, ja muutokset tulevat voimaan sinä päivänä, jolloin ne julkaistaan verkkosivustolla.

Sinun vastuusi 

Vastaat omista tiedoistasi ja seurauksista, joita niiden julkaisusta voi aiheutua. Suostut siihen, että et luovuta tietoja, jotka loukkaavat jonkun muun yksityisyyttä, julkisuutta, luottamuksellisuutta tai immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tiedot, joiden myötä paljastuu liikesalaisuuksia, ellei sinulla ole oikeutta tai oikeuksien haltijan lupaa niiden luovuttamiseen. Selkeyden vuoksi painotamme, että emme vastaa kolmansien osapuolten yksityisyyden, luottamuksellisuuden tai immateriaalioikeuksien rikkomisesta, joka johtuu rekrytointisivustomme kautta antamistasi tiedoista.

Tarkat tiedot henkilötietojen käsittelystä

Lataa tästä. 

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

 • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

 • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

 • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.