Vastuullinen yhteiskuntarakentaja

Peabin liiketoimintaperiaatteet

Olemme määrittäneet Peabin tavat toimia liiketoimintaperiaatteissamme. Me Peabilla haluamme luoda lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille, toimittajille ja osakkaille ja samalla edistää kestävää yhteiskuntakehitystä. Huomioimme ilmaston ja ympäristön, ja pyrimme luomaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita.

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmä on tärkeä osa yrityksemme johtamista. Toimintajärjestelmä tarjoaa meille välineet yhtenäisiin toimintatapoihin sekä toiminnan kehittämiseen. Toimintajärjestelmän avulla pyrimme samalla varmistamaan niin omistajien, asiakkaiden kuin henkilöstön asettamien odotusten täyttymisen.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Ympäristön huomioiminen ja kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeä osa toimintaamme.

Turvallisuus

Työturvallisuus on asia, josta yhtiössä ja yhtiön työmailla ei tingitä. Meille on erittäin tärkeää huolehtia omasta ja työkavereidemme turvallisuudesta. Haluammekin nollata työtapaturmiemme määrän, että jokainen meistä pääsisi työpäivän jälkeen ehjänä kotiin.

Tilaajavastuulaki

Tilaajavastuulaki velvoittaa Peabia tilaajana selvittämään, että sopimuskumppanimme täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista eli torjua harmaata taloutta.

Tietosuoja

Peab on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassa olevaa Euroopan unionin ja Suomen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia säännöksiä. Kaikki hen-kilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti. Tietosuojaa koskevalta sivustolta löydät Peabin tietosuojaselosteet, sekä yleistä tietoa tietosuojasta ja oikeuksiesi toteuttamisesta

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivustoon hyväksyt evästeiden käytön.