Vastuullinen yhteiskuntarakentaja

Peabin liiketoimintaperiaatteet

Olemme määrittäneet Peabin tavat toimia liiketoimintaperiaatteissamme. Me Peabilla haluamme luoda lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille, toimittajille ja osakkaille ja samalla edistää kestävää yhteiskuntakehitystä. Huomioimme ilmaston ja ympäristön, ja pyrimme luomaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita.

Laatu ja sertifikaatit

Peabin kunkin liiketoiminnon laadun takana on toiminta- tai johtamisjärjestelmä, joilla pyritään varmistamaan omistajien, asiakkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan meille asettamien odotusten täyttyminen. Toiminnoilla on sertifikaatteja siten, että ne täyttävät tarvittavat laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja -terveysstandardien vaatimukset.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Ympäristön huomioiminen ja kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeä osa toimintaamme.

Turvallisuus

Työturvallisuus on asia, josta yhtiössä ja yhtiön työmailla ei tingitä. Meille on erittäin tärkeää huolehtia omasta ja työkavereidemme turvallisuudesta. Haluammekin nollata työtapaturmiemme määrän, että jokainen meistä pääsisi työpäivän jälkeen ehjänä kotiin.

Tilaajavastuulaki

Tilaajavastuulaki velvoittaa Peabia tilaajana selvittämään, että sopimuskumppanimme täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista eli torjua harmaata taloutta.

Tietosuoja

Peab on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassa olevaa Euroopan unionin ja Suomen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia säännöksiä. Kaikki hen-kilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti. Tietosuojaa koskevalta sivustolta löydät Peabin tietosuojaselosteet, sekä yleistä tietoa tietosuojasta ja oikeuksiesi toteuttamisesta