Käännetty verovelvollisuus

Peab Oy, Peab Industri Oy ja Peab Infra Oy ovat arvonlisäverolain 8c §:n (686/2010) 1 momentissa tarkoitettuja rakentamispalveluja harjoittavia elinkeinon harjoittajia, joille tapahtuvaan arvonlisäverolain 31 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rakentamispalvelujen myyntiin sovelletaan ns. käännettyä verovelvollisuutta.

Käännetyn verovelvollisuuden johdosta olemme em. rakentamispalveluostoista arvonlisäverovelvollisia palvelujen ostajina, eikä meille tehtäviin em. rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä arvonlisäveroa.

Pyydämme laskuttamaan meiltä erillisillä laskuilla käänteisen arvonlisäveron piiriin kuuluvan rakentamispalvelun ja normaaleilla arvonlisäverokannoilla myydyt tavarat tai palvelut.

Peab Oy           Peab Infra Oy
Y 1509374-8   Y 2303725-2

 

Lisätietoja sähköpostitse talous@peab.fi tai soittamalla numeroon 0207 606 200.