Peab Asfalt otti kiviurakoinnissa käyttöön uusiutuvan dieselin ja polttoöljyn pääkaupunkiseudulla

Kauden alkaessa Peab Asfalt otti pääkaupunkiseudulla kiviurakoinnin raskaissa koneissa käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin ja polttoöljyn fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Tuotteiden avulla Peab Asfaltin kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen peräti jopa 90 %*:lla, verrattuna fossiiliseen dieselin ja polttoöljyn käyttöön. Polttoaineiden vaihto on osa Peabin vahvaa panostusta kestävään kehitykseen.

Päällystyskauden käynnistyessä Peab Asfaltin kiviurakointiyksikössä siirryttiin käyttämään työkoneissa 100 %:sti jätteistä ja tähteistä, jäterasvoista ja teollisuuden prosessitähteistä valmistettua uusiutuvaa biodieseliä ja biopolttoöljyä, jotka korvaavat aiemmat fossiiliset polttoaineet. 

Kemialliselta koostumukseltaan uusiutuva biopolttoaine vastaa fossiilista polttoainetta, mutta palaa puhtaasti ja kuormittaa siten vähemmän moottoria ja ilmastoa. Käytettäessä Neste MY uusiutuvaa dieseliä ja polttoöljyä, biopolttoainetta yrityksen omia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 90 %*, verrattuna fossiilisen dieselin ja polttoöljyn käyttöön. Päästövähennyksen laskennassa on otettu huomioon polttoaineen koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt valmistuksesta käyttöön.

Peab Asfalt uskoo vahvasti kestävään ja ympäristöystävälliseen tulevaisuuteen ja on nyt lanseerannut ECO-Asfaltin Suomeen aloittaen Lahden ja Raahen asfalttiasemiltaan. Yhtiö on pitkään ollut edelläkävijä myös kierrätysasfaltin käytössä sekä jatkuvasti kehittänyt energiatehokkuutta toiminnassaan Suomessa. Tänä vuonna Peab Asfalt on myös siirtynyt vihreään sähköön koko Suomen toiminnassaan.

”Meillä on vahva tahtotila vähentää päästöjä ja muuttaa toimintamme mahdollisimman ekologiseksi. Uusiutuvien Biopolttoaineiden käytöllä pystymme varmistamaan kalustomme päästövähennyksen tehokkaasti ja taloudellisesti verrattuna kaluston ennenaikaiseen päivittämiseen. Olemalla asian suhteen proaktiivinen, uskon myös tilaajien nopeuttavan vaatimuksia uusiutuvien biopolttoaineiden käytöstä heidän urakoissansa. Tällä tavoin vaikutukset leviävät laajasti ja pakottavat koko alan mukaan päästötalkoisiin. Tämän asian suhteen on hienoa olla suunnannäyttäjä”, kertoo Antti Kuula Peab Asfaltilta. 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Peab Asfalt – Suomen suurin asfaltoija

Peab Asfalt toimii kestävän ja ympäristöystävällisen tulevaisuuden hyväksi. Huolehdimme niin pienten teiden kuin suurten infrastruktuuriprojektienkin asfaltoinnista ja kunnossapidosta, jotta voit matkustaa aina turvallisesti ja muuttamalla asfalttituotantomme vähäpäästöisemmäksi. Lue lisää!