Peab-konsernin tulos 2019: vakaa liiketoiminta

Vakaa liiketoiminta ja ehdotus lisäosingosta kiinteistöyhtiöstä | Vuoden 2019 aikana kasvatimme liikevaihdon kolmella prosentilla 54 miljardiin kruunuun. Oikaisemalla yritysostoihin ja eliminointeihin liittyviä kustannuksia, tuloksemme osoittaa kannattavuuden kasvua. Ehdotettu lisäosinko osoittaa Peabin neljän liiketoiminta-alueen kyvyn tuottaa merkittäviä tuottoja osakkeenomistajillemme. Samalla se luo perustan lisäarvon luomiselle tulevaisuudessa kahdessa erillisessä yrityksessä. Vakaiden markkinanäkymien vallitessa, aloitamme vuoden 2020 saattamalla loppuun YIT:n liiketoimintojen oston, jonka arvioidaan tapahtuvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, sanoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

Tammikuu–joulukuu 2019

• Operatiivinen nettoliikevaihto 54.008 Mkr (52.233)
• Operatiivinen liiketulos 2.568 Mkr (2.573)
• Operatiivinen liikevoittoprosentti 4,8 prosenttia (4,9)
• Tulos ennen veroja 2.510 Mkr (2.518)
• Osakekohtainen tulos 7,09 kr (7,12)
• Saadut tilaukset 44.130 Mkr (51.087) ja tilauskanta 42.494 Mkr (45.819)
• Kassavirta ennen rahoitusta -551 Mkr (-1.021)
• Nettovelat 7.507 Mkr (3.551). Pois lukien lisättävä IFRS 16. Leasingsopimusten nettovelat olivat 6.743 Mkr
• Vakavaraisuusaste 31,7 prosenttia (30,4). Pois lukien lisättävä IFRS 16. Leasingsopimusten vakavaraisuusaste oli 32,3 prosenttia
• Hallitus esittää osakekohtaista osinkoa 4,20 kr (4,20)
• Hallitus esittää lisäosinkoa kiinteistöosakeyhtiöstä Lex Asean mukaisesti.

Year-end report 2019 »

Bokslutrapport 2019 »

Lisätietoa: Jesper Göransson, konsernijohtaja, Peab, +46 431 89338