Kohti turvallisempaa työympäristöä

Työturvallisuus on asia, josta yhtiössä ja yhtiön työmailla ei tingitä. Meille on erittäin tärkeää huolehtia omasta ja työkavereidemme turvallisuudesta. Haluammekin nollata työtapaturmiemme määrän, jotta jokainen meistä pääsisi työpäivän jälkeen ehjänä kotiin.

Peabin turvallisuus

Systemaattinen työturvallisuuteen painostaminen on näkynyt selvästi tapaturmataajuutemme positiivisena kehittymisenä. Viimeiseksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tapaturmataajuutemme on laskenut alle viidesosaan aiemmasta tasosta. Yli 30 päivän poissaolon aiheuttavia tapaturmia sattuu työmaillamme nykyään erittäin harvoin.

Vähentääksemme edelleen tapaturmien määrää työskentelemme systemaattisesti työturvallisuusasioiden kehittämiseksi, niin työturvallisuusviikkojen, turvallisuusauditointien ja -koulutusten avulla.

Työterveys ja turvallisuus Peabilla

Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden paras työnantaja. Turvallisuuteen liittyvät asiat on sisällytetty osaksi päivittäisiä prosessejamme ja eri järjestelmiämme. Panostamme turvallisuustyössämme ennalta ehkäisevään toimintaan. Tunnistamme järjestelmällisesti toimintamme turvallisuusriskit ja poistamme tai minimoimme ne.

Tarjoamme henkilöstöllemme turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä parannamme jatkuvasti toimintaamme. Seuraamme dokumentoidusti toiminnassamme sattuvia tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sekä tiedotamme niistä avoimesti.

Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen. Noudatamme toiminnassamme lain vähimmäistason ylittäviä vaatimuksia. Jatkuvan ja säännöllisen koulutuksen ja seurannan avulla edistämme henkilökunnan turvallisuusasenteita ja kehitämme turvallisempia toimintatapoja.

 

Käytämme evästeitä. Jatkamalla sivustoon hyväksyt evästeiden käytön.