Kohti turvallisempaa työympäristöä

Työturvallisuus on asia, josta yhtiössä ja yhtiön työmailla ei tingitä. Meille on erittäin tärkeää huolehtia omasta ja työkavereidemme turvallisuudesta. Haluammekin nollata työtapaturmiemme määrän, jotta jokainen meistä pääsisi työpäivän jälkeen ehjänä kotiin.

Systemaattinen työturvallisuuteen painostaminen on näkynyt selvästi tapaturmataajuutemme positiivisena kehittymisenä. Viimeiseksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tapaturmataajuutemme on laskenut alle viidesosaan aiemmasta tasosta. Yli 30 päivän poissaolon aiheuttavia tapaturmia sattuu työmaillamme nykyään erittäin harvoin.

Vähentääksemme edelleen tapaturmien määrää työskentelemme systemaattisesti työturvallisuusasioiden kehittämiseksi, niin työturvallisuusviikkojen, turvallisuusauditointien ja -koulutusten avulla.

Työterveys ja turvallisuus Peabilla

Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Sen johdosta työterveys ja työturvallisuus ovat meille selkeä painopiste. Työympäristötyö tähtää jokaiselle turvallisen ja terveellisen työpaikan luomiseen. Ennaltaehkäisevä pitkäjännitteinen työympäristötyö on erottamaton osa päivittäistä toimintaamme. Jokaisen esimiehen vastuulla on varmistaa, että organisaatio, osaaminen ja työtavat ehkäisevät vaaroja ja vähentävät työympäristöriskejä. Peabin tavoitteena on turvallinen työmaa ja jokaisen työhyvinvointi. Peabin työntekijät osallistuvat työympäristötyöhön vastaamalla toimintansa turvallisuudesta, terveyden edistämisestä sekä toisistaan huolehtimisesta.

Täytämme tavoitteet ja teemme päätökset alla olevien ohjeistavien periaatteiden mukaan:

  • Toiminta on vastuullista ja terveyttä edistävää
  • Korkealle asetetut työympäristötavoitteet kehittävät ennakoivia ja ehkäiseviä työtapoja sekä johtavat jatkuvaan parantamiseen
  • Työympäristötyötä tehdään järjestelmällisesti ja yhteistyössä työntekijöiden kanssa vaarojen poistamiseksi ja työympäristöriskien vähentämiseksi
  • Valvomme, että työmme täyttää sopimamme kriteerit
  • Osaamisen kehittäminen varmistaa, että työntekijät osaavat oikealla tavalla johtaa ja tukea yrityksen sisäistä työympäristötyötä sekä asettaa vaatimuksia toimittajille
  • Asiakkaiden, toimittajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu perustuu yhteistoimintaan terveen ja turvallisen työympäristön luomiseksi koko arvoketjussa
  • Lainsäädäntöön sisältyvät määräykset ovat vähimmäisvaatimus ja edistävät kehitystämme yhdessä muiden ulkoisten vaatimusten kanssa

Tämä politiikka koskee koko Peab-konsernia ja sen toimittajia. Pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana Peab haluaa omalla toiminnallaan ja kehitystyöllään harjoittaa vastuullista yritystoimintaa.

Förslöv 16.12.2021

Jesper Göransson, Toimitusjohtaja

Tarkistettu ja vahvistettu 16.12.2021

Ensimmäinen painos hyväksytty 8.9.2017

Työturvallisuusviikko

Turvallisuusviikko on täynnä toimintoja, jotka inspiroivat, sitouttavat ja lisäävät tietoisuutta työterveydestä ja -turvallisuudesta. Me kaikki yhdessä vahvistamme turvallisuuskulttuuriamme. Vuonna 2021 Peabin vuotuinen turvallisuusviikko järjestettiin viikolla 35 (30. elokuuta - 3. syyskuuta) koko konsernissa.