Tilaajavastuulaki

Tilaajavastuulaki velvoittaa Peabia tilaajana selvittämään, että sopimuskumppanimme täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Lähtökohtaisesti laki koskee työsuoritusten tilaamista. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista eli torjua harmaata taloutta.

Tilaajavastuulaki edellyttää aliurakoitsijaa toimittamaan Peabille seuraavat selvitykset (viimeiset neljä koskevat vain aliurakoitsijoita, joilla on työntekijöitä):

  • Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä
  • Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä
  • Kaupparekisteriote Verovelkarekisteriote ja tarvittaessa verovelkatodistus verottajan  maksusuunnitelmamerkinnöillä
  • Todistus työntekijöiden eläkevakuutuksen (TyEL) ottamisesta ja suorittamisesta sekä tarvittaessa selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta
  • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Todistus tapaturmavakuutuksesta
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Lakisääteisten todistusten ja selvitysten lisäksi Peab vaatii voimassaolevan todistuksen toiminnan vastuuvakuutuksesta (oltava vähintään 500 000 €).

Todistukset ja selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia. Yli 12 kk kestävissä sopimuksissa verovelkarekisteriote ja eläkevakuutustodistus tarkistetaan 12 kk välein.

Em. todistukset voi korvata vastaavan sisältöisellä Tilaajavastuu.fi –raportilla. Suosittelemme vahvasti kaikkien aliurakoitsijoidemme sekä heidän alihankkijoidensa liittymistä Tilaajavastuu.fi:n ylläpitämään Luotettava Kumppani –ohjelmaan.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset toimitetaan

Hanne Rahkola

Assistentti, laskenta ja hankinta

Puhelin: +358 40 7132 075
Sähköposti: hanne.rahkola@peab.fi