Toiminta- ja johtamisjärjestelmät tuovat edellytykset laadukkaille tuotteille ja toiminnalle

Peabin kunkin liiketoiminnon laadun takana on toiminta- tai johtamisjärjestelmä, joilla pyritään varmistamaan omistajien, asiakkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan meille asettamien odotusten täyttyminen. Johtamis- ja toimintajärjestelmät toimivat johtamisen työkaluina, joilla ohjaamme yritystä kohti arvojen ja liiketoimintaperiaatteiden mukaista toimintaa. Järjestelmien avulla pyrimme varmistamaan myös asetettujen tavoitteiden saavuttamisen, yhtenäiset toimintatavat ja toiminnan kehittämisen. Toiminnoilla on sertifikaatteja siten, että ne täyttävät tarvittavat laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja -terveysstandardien vaatimukset. 

Kaikissa Peabin Suomen liiketoiminnoissa noudatetaan konsernin yhteistä laatupolitiikkaa. Politiikka koskee myös toimittajia ja alihankkijoita. Laatupolitiikka määrittää keskeiset laadunhallinnan periaatteet. 

Toimintamme Peabin Suomen liiketoiminnoissa on sertifioitu seuraavasti: 

Rakentaminen ja kiinteistökehitys-liiketoiminnat on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti:  

 • ISO 9001: 2015 laadunhallintajärjestelmä
 • ISO 14001: 2015 ympäristönhallintajärjestelmä
 • ISO 45001: 2018 työturvallisuus- ja -terveysjärjestelmä

Päällystys, infrarakentaminen ja kiviainesliiketoiminta on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti:  

 • ISO 9001: 2015 laadunhallintajärjestelmä
 • ISO 14001: 2015 ympäristönhallintajärjestelmä
 • ISO 45001: 2018 työturvallisuus- ja -terveysjärjestelmä
 • ETJ+: 2014 Energiatehokkuusjärjestelmä

Valmistamiemme tuotteiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu seuraavasti: 

 • Asfalttimassat ja asfaltin sideaineet
  • Asfaltin- ja bitumisten sideaineiden valmistus on sertifioitua ja tuottamamme asfalttimassat, bitumit, bitumiemulsiot ovat CE-merkittyjä. Asfalttiasemillamme on asemakohtaiset sertifikaatit. Sertifiointien edellytyksenä on säännöllinen ulkoinen arviointi toimipisteisiin.  
 • Kiviainekset
  • Kiviainesten valmistus on sertifioitua ja valmistamamme kiviainekset ovat CE-merkittyjä. Kiviainesten valmistuksella Suomen kattava sertifiointi. Sertifiointien edellytyksenä on säännöllinen ulkoinen arviointi toimipisteisiin.  
 • Betonituotteet
  • Valmisbetonin valmistus on sertifioitua ja Swerockilla on tehdaskohtaiset sertifikaatit ja varmennustodistukset. Valmisbetonille ei ole CE-merkintää, vaan vaatimustenmukaisuus osoitetaan varmennustodistuksella. Sertifikaatin perusteella tuotteille voidaan antaa FI-merkki.