Peab-konserni rekrytoi yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta vastaavan päällikön

Peab tehostaa osallistavaa työtään ja rekrytoi nyt Julia Lundbergin yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta vastaavaksi päälliköksi. Tehtävässään Julia johtaa koko konsernin työtä Peabin yhdenvertaista rekrytointia koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Edellisessä työpaikassaan hän johti tasa-arvotyötä Astrid Lindgrenin lastensairaalassa.

Rakennusala on ollut perinteisesti miesvaltainen ala, mutta yhdenvertaisuuden ja osallistavuuden suhteen se on juuri nyt suuren muutoksen kynnyksellä. Peab on toteuttanut useita toimia, joiden ansiosta naisten osuus tuotantoa lähellä olevissa tehtävissä on kasvanut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Julia Lundbergin rekrytointi tuo lisäpontta tähän työhön. 

Julia kommentoi, miksi yritysten on tärkeää pohtia osallistavuuteen liittyviä kysymyksiä:

Miksi yritysten kannattaa panostaa osallistavuuteen, monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen?

– On runsaasti tutkimustietoa siitä, että monimuotoisuuden ja osallistavuuden edistäminen tuottaa monia hyötyjä. Esimerkkejä tästä ovat kannattavuuden koheneminen, työturvallisuuden paraneminen, henkilöstön vaihtuvuuden väheneminen ja houkuttelevuuden paraneminen työnantajana. Mittauksista näemme myös, että työnantajien sitoutuminen näihin asioihin ja onnistuminen niissä ovat erittäin tärkeitä kriteerejä, kun nuoremmat sukupolvet valitsevat työnantajansa. Panostaminen näihin osa-alueisiin on siis paitsi oikein myös monin tavoin kannattavaa.

Miten hyviä yritykset ovat monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusasioissa?

– Näihin asioihin kiinnitetään yleisesti ottaen yhä enemmän huomiota. Noin kymmenen viime vuoden aikana tietyt yritykset ovat omistaneet erityisiä työtehtäviä tasa-arvoasioiden edistämiseen, mutta muutamana viime vuonna monimuotoisuus ja osallistavuudesta vastaavien henkilöiden määrä on kasvanut hurjasti. Nyt periaatteessa kaikissa suurissa yrityksissä työskentelee toimihenkilö tai kokonainen tiimi yksinomaan näiden asioiden parissa, ja Ruotsi on kisassa hyvin mukana! Ihmiset alkavat ymmärtää tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallistavuuden merkityksen, ja tämä näkyy elinkeinoelämässä.

Julia Lundberg on opiskellut konetekniikkaa Tukholman kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa. Hän on keskittynyt opinnoissaan myös johtamiseen monimuotoisuuden näkökulmasta. Edellisessä tehtävässään hän johti tasa-arvotyötä Astrid Lindgrenin lastensairaalassa.