Kilpailutyö ”Stansvikin Portti” voitti Kruunuvuorenrannan korttelikokonaisuuden suunnittelukilpailun

Setlementtiasunnot Oy, Asuntosäätiö ja Peab Oy järjestivät yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa suunnittelukilpailun Laajasalon Kruunuvuorenrantaan rakennettavan korttelin neljän kerrostalon kokonaisuuden suunnittelusta. Voittajatyö on nimeltään Stansvikin Portti ja sen toteutti Sigge Arkkitehdit Oy.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen ja teknisiltä ratkaisuiltaan toteutuskelpoinen ratkaisu korttelikokonaisuuden toteuttamiseksi. Kilpailu oli kutsukilpailu, johon kilpailun järjestäjät kutsuivat neljä osallistujatyöryhmää. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Tuomaristo kiinnitti arvioinnissaan huomiota kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten, toiminnallisten, teknisten ja taloudellisten vaatimusten tasapainoiseen ratkaisuun sekä ehdotusten kehityskelpoisuuteen. Voittajaehdotuksen vahvuuksia olivat tasapainoisuus, rakennusmassojen hienovarainen porrastus sekä sisäpihan julkisivumateriaalin jatkamisen osaksi parvekkeita. Asuntojen suunnittelussa on monia erinomaisia ja laatua lisääviä ratkaisuja, ja ehdotuksen tilasuunnittelua pidettiin kilpailun parhaana. Ehdotus soveltuu hyvin kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja on toteutettavuudeltaan ammattitaitoisesti suunniteltu.

”Kilpailuun saatiin neljä korkeatasoista ja keskenään erilaista kilpailutyötä. Voittanut työ vastasi parhaiten kilpailuohjelman tavoitteisiin. Jatkosuunnitteluohjeilla saadaan toteutettua korkeatasoinen kortteli Kruunuvuorenrantaan”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Kari Kuittinen, Peabilta.