Arvot, visio ja strategia näkyvät toiminnassamme

Peabin arvot kuvaavat millaisia olemme ihmisinä, miten vastaamme asioista, miten työskentelemme, mitä voimme saavuttaa ja millaisena meidät tunnetaan. Arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme. Arvojen sisäistäminen on perusedellytys työskentelylle, kehittymiselle ja viihtymiselle.

Peabin arvot

Luotettava | Toimintamme perustuu aina hyvän liiketoimintatavan noudattamiseen sekä henkilöstömme ammattitaitoon.

Henkilökohtainen | Pyrimme rakentamaan pitkäaikaista, rehellisyyteen ja luotettavuuteen perustuvaa yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstömme kanssa.

Käytännönläheinen | Meidät tunnetaan käytännönläheisistä toimintatavoista, ripeästä päätöksenteosta ja asiakkaamme tarpeiden ymmärtämisestä.

Kehittyvä | Kehitämme jatkuvasti toimintaamme olemalla aidosti innovatiivisia ja joustavia.

Visiomme

Peab rakentaa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa

Olemme yhteiskuntarakentamisen luonteva kumppani Pohjoismaissa. Ideoimme, uudistumme ja olemme aloitteellisia. Teemme työmme kustannustehokkaasti ja ilmaston kannalta järkevät ratkaisut ovat etusijalla. Teemme elinkaaren kestäviä ratkaisuja.

Peab on pohjoismainen yritys

Teemme yhteistyötä yli rajojen ylittääksemme asiakkaidemme odotukset. Olemme lähellä asiakasta paikallisesti, valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme edellytys Pohjoismaissa.

Peab on kiinnostava työpaikka osaaville ihmisille

Olemme Pohjoismaiden paras työnantaja. Arvomme ovat yksinkertaiset ja selkeät. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja kannustamme henkilöstöämme kehittymään. Osaamisen kehittyessä myös Peab kehittyy.

Strategia

Strategia 2021-2023: Rakennamme parempaa arkea elämään

Peabilla on tulevaisuudelle asetettu kolme kovaa tavoitetta. Haluamme olla toimialan paras työpaikka, haluamme, että meillä on alan tyytyväisimmät asiakkaat, haluamme olla toimialan kannattavin sekä uutena tavoitteenayhteiskuntavastuun edelläkävijä. Mikään tavoitteistamme ei ole toista tärkeämpi, vaan kaikki kulkevat käsi kädessä. Olemme määritelleet toimenpiteet joilla tavoitteisiin pyritään ja mittarit joilla toteutumista arvioidaan. Arvojemme ohjaamana ja sovitulla tavalla yhdessä toimimalla tavoitteet on mahdollista saavuttaa.