Tapiolan koulu

Tapiolan koulun ja lukion, alun perin Tapiolan yhteiskoulun, kahdessa vaiheessa 1958 ja 1960 valmistuneen alkuperäisen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi. Rakennusta on laajennettu vuosina 1967–68 ja 1986–88. Rakennuksessa on tehty lisäksi myöhempiä peruskorjauksia ja tilamuutoksia. Erityiseksi kohteen tekee se, että kaikissa laajennusvaiheessa on noudatettu alkuperäistä arkkitehtuuria, joten se on pysynyt harvinaisen yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakennusta ei ole varsinaisesti suojeltu, mutta asemakaavassa rakentamisalueen raja on merkitty seuraamaan rakennuksen ulkoseiniä.

Tapiolan koulua ja lukiota pidetään arkkitehti Jorma Järven kouluarkkitehtuurin merkkiteoksena. Korkeasta korjausasteesta huolimatta rakennus päätettiin säilyttää, koska se on osa alkuperäistä Tapiolaa ja kaupungin musiikkikulttuurin, kuten muunkin kulttuurin syntylähde. Kohde on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja osin se rakennettiin uudelleen entisen kaltaisena, osin peruskorjattiin entisen kaltaiseksi. Rakennusta laajennettiin myös pieneltä osalta ja erikoispiirteenä olivat uudet alapohjan alapuoliset talotekniikkakanaalit, jotka rakennettiin korjauksen yhteydessä.

Yksi Järven merkittävistä arkkitehtonisista ajatuksista oli juuri matalat tilat. Remontin kannalta ne olivat ongelmallisia, koska mataliin tiloihin oli täysin mahdotonta sovittaa nykyistä talotekniikkaa. Perinteisellä toteutustavalla sijoitettavat ilmastointikanavat olisivat aiheuttaneet sen, että ulkoarkkitehtuuri olisi täydellisesti tuhoutunut alkuperäisestä ideasta.

Sekä vanhoissa että uusissa rakennuksen osissa on monikulmaisia muotoja, jotka toistuvat maan alta vesikatolle asti. Monimuotoisuus lukuisine liittymäkohtineen ja nurkkineen on aiheuttanut päänvaivaa niin rakennesuunnittelijoille kuin urakoitsijoille. Erityispiirteenä on lii-kuntahallin kaarevapintainen, hyperbolinen paraboloidikatto, joka on puolestaan niin ainutlaatuinen, ettei sitä saanut purkaa.

Kohde oli vaativuudeltaan AA-luokkaa kaikilla osa-alueilla. Tuotannon haasteena olivat erityisesti pohjarakennusolosuhteet, rakennuksen sisällä tehtävät sisäpuoliset louhinnat ja niihin liittyvät perustusten vahvistukset sekä työmaaympäristön aiheuttamat rajaehdot.

Tapiolan koulu

http://www.tapiolankoulu.fi/

Laajuus
12 051 brm2; 51 018 rm3
Aika
2016
Urakkasumma
20,4 MEUR (pääurakka)
Asiakas
Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos
Urakoitsija
Peab Oy